Het samenwerkingsverband is een stichting.

Taken en bevoegdheden van bestuur en coördinator zijn vastgelegd in een managementstatuut.