De Werkgroep Passend Onderwijs heeft een adviserende rol ten aanzien van het beleid van het samenwerkingsverband, is betrokken bij de beleidsvoorbereiding en vervult taken op het gebied van de beleidsuitvoering. Alle besturen zijn vertegenwoordigd binnen de Werkgroep. Daarnaast is een vertegenwoordiger van sbo-school de Klimboom toegevoegd.

De Werkgroep Passend Onderwijs bestaat uit de volgende personen:

Mevr. A. Muis
Dhr. J. Bosma
Mevr. S. Bramer
Mevr. G. Kruidhof
Mevr. B. Lok
Dhr. E. Brandsema
Dhr. K. Meijer
Dhr. J. Post
– namens Rehoboth
– namens OOZ (Twijn)
– namens SCSOVSO Noordoostpolder (Zonnebloemschool)
– namens Aves
– namens Aves
– namens Eduvier (Optimist)
– namens Florion
– namens sbo-school De Klimboom