De Werkgroep Passend Onderwijs heeft adviserende en beleidsvoorbereidende taken, is belast met de uitvoering van het beleid en coördineert de bovenschoolse activiteiten. De Werkgroep functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Alle besturen zijn vertegenwoordigd binnen de Werkgroep. Daarnaast is een vertegenwoordiger van sbo-school de Klimboom toegevoegd.

De Werkgroep Passend Onderwijs bestaat uit de volgende personen:

Mevr. A. Muis
Dhr. J. Bosma
Mevr. S. Bramer
Mevr. G. Kruidhof
Mevr. B. Lok
Dhr.E. Brandsema
Dhr. K. Meijer
Dhr. J. Post
– namens Rehoboth
– namens OOZ (Twijn)
– namens SCSOVSO Noordoostpolder (Zonnebloemschool)
– namens Aves
– namens Aves
– namens Eduvier (Optimist)
– namens Accretio
– namens sbo-school De Klimboom en namens SCPO