Plusgroepen voor hoogbegaafde leerlingen

In sommige gevallen vormt contact en samenwerking met ontwikkelingsgelijken  een onderwijsbehoefte van hoogbegaafde leerlingen. Gezien de omvang van de basisscholen is hier niet altijd op schoolniveau aan te voldoen. Daarom krijgen deze leerlingen een dagdeel per week onderwijs binnen een zgn. plusgroep. Het aanbod in de plusgroep en het aanbod dat de leerlingen gedurende de rest van de week krijgen op hun basisschool is op elkaar afgestemd.

De plusgroepen vallen niet onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband, maar worden op het niveau van de schoolbesturen georganiseerd.

SCPO en Aves realiseren in samenwerking met het voortgezet onderwijs een onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen uit groep 8. Daarnaast kennen SCPO en Aves bovenschoolse plusgroepen voor leerlingen in de groepen 6 en 7. Kinderen gaan een dagdeel per week naar de plusgroep en krijgen daar een onderwijsaanbod dat aansluit op hun onderwijsbehoeften.
Ook schoolvereniging Rehoboth kent bovenschoolse plusgroepen, voor de leerjaren 4 tot en met 8.
Accretio biedt hoogbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8 de mogelijkheid tot het volgen van Masterclasses op het Greijdanuscollege in Zwolle.

De aanmelding voor de bovenschoolse plusgroepen loopt via de school.

Middels de bovenschoolse plusgroepen en een aanbod op maat binnen de basisschool  wordt passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen gerealiseerd. Het samenwerkingsverband kiest hiermee voor een integratiemodel. Fulltime onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen past niet binnen de visie die het samenwerkingsverband heeft op passend onderwijs en wordt daarom niet aangeboden.