So-school De Twijn te Zwollewww.detwijn.com
De Twijn is de so-school voor kinderen met een lichamelijke beperking, voor kinderen met meervoudige beperkingen en voor langdurig zieke kinderen.
Regelmatig gebeurt het dat leerlingen een deel van de week naar de Twijn gaan en de rest van de week naar een basisschool. Bij de vormgeving van een dergelijk combi-arrangement werken Twijn, basisschool en ouders nauw samen.
Plaatsing op de Twijn verloopt via de Toewijzingscommissie  van het samenwerkingsverband.
Medewerkers van de Twijn verzorgen ambulante begeleiding op de basisscholen. Zij ondersteunen de leerkrachten bij vragen rond het onderwijsaanbod aan kinderen met een lichamelijk-motorische beperking.