SCPO, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in Noordoostpolder, waaronder ook De Klimboom ressorteert. De sbo-school van het samenwerkingsverband)
(www.scpo-nop.nl )

 Aves, Stichting voor Primair Onderwijs
(www.aves.nl )

 Rehoboth, Vereniging voor scholen met de Bijbel te Urk
(www.rehoboth.nu )

 Accretio, Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs (waaronder ook sbo-school Het Speelwerk in Zwolle ressorteert)
(www.vgpo-accretio.nl )

 Stichting Eduvier onderwijsgroep (het bestuur van so-school de Optimist)
(www.eduvier.nl )

 Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor de Noordoostpolder e.o. (het bestuur van so-school de Zonnebloemschool)

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (het bestuur van so-school de Twijn)(www.openbaaronderwijszwolle.nl )