Aves, Stichting voor Primair Onderwijs
(www.aves.nl )

 Rehoboth, Vereniging voor scholen met de Bijbel te Urk
(www.rehoboth.nu )

 Florion, Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs (waaronder ook sbo-school Het Speelwerk in Zwolle ressorteert)
(www.florion.nl )

 Stichting Eduvier onderwijsgroep (het bestuur van so-school de Optimist)
(www.eduvier.nl )

 Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor de Noordoostpolder e.o. (het bestuur van so-school de Zonnebloemschool)

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (het bestuur van so-school de Twijn)(www.openbaaronderwijszwolle.nl )