Sbo-school De Klimboom te Emmeloord –  www.deklimboom-emmeloord.nl/
De Klimboom is de sbo-school van het samenwerkingsverband.
Het onderwijsaanbod van sbo-school De Klimboom is afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen met leerproblemen / met een leerachterstand die zich niet conform hun mogelijkheden ontwikkelen en bij wie eveneens sprake is van gedragsproblemen / van een bedreigde sociaal-emotionele ontwikkeling.
Sbo De Klimboom fungeert eveneens als lesplaats voor sommige zml-kinderen en voor (een deel van de) kinderen met extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag. Hiertoe heeft De Klimboom – in samenwerking met de so-scholen – haar expertise uitgebreid en het onderwijsaanbod aangepast.
Plaatsing op de sbo-school verloopt via de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband.