Flexibele Klimboomplaatsing 

 

Wanneer een basisschool tijdelijk niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van een leerling, is er de mogelijkheid om een leerling te plaatsen binnen sbo-school de Klimboom. Afhankelijk van wat er nodig is voor de leerling kan het gaan om (diverse varianten van) parttime plaatsingen of om een fulltime plaatsing voor een afgebakende periode.

Gedurende de plaatsing blijft de leerling ingeschreven op de basisschool en de basisschool blijft nauw betrokken bij de leerling. Klimboom, basisschool en ouders trekken gezamenlijk op.

De leerling wordt binnen de Klimboom geobserveerd en/of krijgt intensieve ondersteuning op maat. De basisschool wordt eveneens vanuit de Klimboom ondersteund om beter toegerust te raken voor de begeleiding van de leerling. Basisschool en Klimboom hanteren tijdens een parttime plaatsing een gezamenlijk plan voor de ondersteuning van de leerling.

Na de plaatsing gaat de leerling weer fulltime naar de basisschool. In sommige gevallen is tijdens de plaatsing duidelijk geworden dat het wenselijk is dat de leerling op een andere basisschool geplaatst wordt.