Het Ondersteuningsplan loopt van augustus 2016 tot en met juli 2020.

De Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband heeft ingestemd met het Ondersteuningsplan.

Download hier het Ondersteuningsplan 2016-2020