Het Ondersteuningsplan loopt van augustus 2020 tot en met juli 2024.

De Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband heeft ingestemd met het Ondersteuningsplan.

Download hier het Ondersteuningsplan 2020-2024