Buiten de mogelijkheid van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn er binnen het samenwerkingsverband verschillende bovenschoolse groepen waar leerlingen voor kortere of langere tijd, fulltime of parttime, extra ondersteuning krijgen.
We spreken hierbij over arrangementen.

We onderscheiden:
1. Arrangementen met ondersteuning op het snijvlak van regulier en speciaal (basisonderwijs):
–  de flexibele Klimboomplaatsing
–  de integratiegroepen (taal-spraak)
–  de sbo-groep binnen een reguliere basisschool

2. Arrangement Plusgroep, voor (hoog) begaafde leerlingen voor wie extra ondersteuning nodig is

3. Arrangement Nieuwkomers, voor niet Nederlands sprekende leerlingen