Kentalis   (www.kentalis.nl )
Kentalis is specialist op het gebied van het onderwijsaanbod aan dove en slechthorende kinderen en aan kinderen met spraak-taalproblemen. Kentalis begeleidt scholen en leerkrachten binnen ons samenwerkingsverband bij de extra ondersteuning aan kinderen met spraak-taal- en/of gehoorproblemen.
De vestigingen van de Enkschool in Kampen en in Zwolle zijn onderdeel van Kentalis.

Binnen ons samenwerkingsverband verzorgt Kentalis in samenwerking met schoolvereniging Rehoboth een mediumarrangement op de Harmpje Visserschool op Urk. Leerkrachten van Kentalis en Rehoboth verzorgen daarbij gezamenlijk het onderwijs aan kinderen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van spraak-taalproblematiek. Deze kinderen zitten in een reguliere groep van de Harmpje Visserschool en krijgen binnen de groep extra ondersteuning.
Sinds augustus 2018 heeft Kentalis een nevenvestiging op Urk, gehuisvest binnen het gebouw van de Harmpje Visserschool. De nevenvestiging is bedoeld voor leerlingen die fulltime so-onderwijs spraak-taal aan. De nevenvestiging Kentalis en de Harmpje Visserschool werken nauw samen. Hierdoor wordt het mogelijk dat leerlingen, die niet meer zijn aangewezen op fulltime so-onderwijs, geleidelijk weer kunnen instromen in de Harmpje Visserschool.

 

Visio (www.visio.org )  / Bartimeus  (www.bartimeus.nl )
Deze beide organisaties zijn gespecialiseerd in het verzorgen van onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Visio en Bartimeus verzorgen ambulante begeleiding voor onze scholen.

 

Landelijk werkverband onderwijs en epilepsie     (www.lwoe.nl )
Het LWOE biedt expertise en begeleiding bij vragen rond kinderen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van epilepsie. Ambulant begeleiders van het LWOE verzorgen ambulante begeleiding op onze scholen.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Noordoostpolder: (www.cjgnoordoostpolder.nl)

Urk:  (www.cjgurk.nl )
De Centra voor Jeugd en Gezin bieden ouders en gezinnen hulp bij vragen rond opvoeden en opgroeien. Het samenwerkingsverband werkt nauw samen met de CJG’s van de beide gemeenten: CJG Urk en CJG Noordoostpolder

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Aandacht+  (www.aandachtplus.nl)
Aandacht+ is het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs in de regio Noordoostpolder-Urk-Lemmer. Met Aandacht+ wordt intensief samengewerkt rond de overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.