So-school De Optimist te Emmeloord  www.eduvier.nl/sodeoptimist
De Optimist is de so-school voor leerlingen  met extra onderwijsbehoeften als gevolg van gedragsproblemen.
De school is bedoeld voor leerlingen
– bij wie er sprake is van ernstige psychiatrische of gedragsstoornissen en/of langdurige en ernstige gedragsproblematiek;
– bij wie de sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen gedurende langere tijd voorkomen, zowel op school als thuis / in de vrije tijd.
De Optimist werkt nauw samen met sbo-school De Klimboom en met so-school de Zonnebloemschool.
Plaatsing op De Optimist verloopt via de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband.