Op 11 september en 19 oktober 2017 heeft de inspectie het samenwerkingsverband bezocht in het kader van een vierjaarlijks onderzoek. Dit heeft geresulteerd in een rapport gedateerd 16 juli 2018. U vindt dit inspectierapport hier.