So-school de Zonnebloemschool te Emmeloord– www.zonnebloemschool.nl
De Zonnebloemschool is de so-school voor zeer moeilijk lerende kinderen en voor zml-kinderen met een extra handicap zoals slechthorendheid, slechtziendheid of een motorische beperking.
De Zonnebloemschool werkt nauw samen met sbo-school de Klimboom en met so-school De Optimist.
Sommige leerlingen gaan parttime naar de Zonnebloemschool en de rest van de tijd naar de basisschool. Een dergelijk combi-arrangement wordt op maat gemaakt, passend bij wat er nodig is voor de leerling. Een en ander altijd in nauwe samenwerking met de ouders.
Plaatsing op de Zonnebloemschool verloopt via de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband.
Medewerkers van de Zonnebloemschool verzorgen ambulante begeleiding op de basisscholen. Zij ondersteunen de leerkrachten bij vragen rond het onderwijsaanbod aan zeer moeilijk lerende kinderen.