Privacy in het kader van ondersteuningsteam en Toewijzingscommissie (TC)

Binnen het samenwerkingsverband hanteren we Werkafspraken privacy
Vanzelfsprekend zijn deze afspraken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).