Onderwijsaanbod nieuwkomers Noordoostpolder

In samenwerking met de gemeente Noordoostpolder is een ondersteuningsarrangement Nieuwkomers gerealiseerd. Dit houdt in dat niet Nederlandstalige kinderen, die instromen in de basisschool, voor maximaal een jaar geplaatst worden binnen asielzoekersschool De Wissel. Plaatsing is mogelijk vanaf 5 jaar. De kinderen krijgen les op een nevenlocatie van de Wissel, de Schakelklas te Emmeloord.
Binnen de Schakelklas worden de leerlingen intensief ondersteund bij het aanleren van de Nederlandse taal. Na afloop stromen de kinderen in binnen een reguliere basisschool. Dit is de basisschool waar de leerling aanvankelijk was aangemeld, tenzij de ouders na afloop van de periode op de Wissel kiezen voor een andere basisschool. De eerste periode wordt de basisschool ondersteund bij de begeleiding van de leerling.

De aanmelding voor een arrangement binnen de Schakelklas verloopt via de basisschool.

 

Onderwijsaanbod nieuwkomers Urk

Op Urk heeft schoolvereniging Rehoboth eveneens een aanbod Nieuwkomers gerealiseerd. De leerlingen (in de leeftijd groep 3 tot en met groep 8) volgen op de ochtenden onderwijs op basisschool de Regenboog, binnen een speciale groep. ’s Middags gaan de leerlingen naar de basisschool waar ze staan ingeschreven. De duur van het aanbod binnen de nieuwkomersgroep wordt afgestemd op wat nodig is voor de betreffende leerling. Na afloop gaat de leerling fulltime terug naar de eigen basisschool.

De aanmelding voor het arrangement verloopt via de smalle commissie van schoolvereniging Rehoboth.