Binnen het samenwerkingsverband kennen we de regeling ‘Kansrijk maar risicovol ‘. Het betreft een financiële regeling die als doel heeft te bevorderen dat vierjarigen over wie zorgen bestaan of de basisschool de leerling op de lange termijn voldoende ondersteuning kan bieden een kans krijgen binnen de basisschool. Wanneer de leerling op enig tijdstip alsnog verwezen wordt naar een s(b)o-school, dan worden de kosten voor de plaatsing gedragen door het samenwerkingsverband als geheel. Wanneer je een beroep wilt doen op de regeling kun je gebruik maken van dit formulier.