Jaarverslagen

Het samenwerkingsverband is wettelijk verplicht jaarlijks een jaarverslag op te stellen.

Dit bestuursverslag bevat eveneens een financieel jaarverslag en wordt voor verzending naar het ministerie voorzien van een accountantsverklaring.

Bestuursverslag 2019

Bestuursverslag 2018

Bestuursverslag 2017