Expertise op de scholen

Alle scholen van het samenwerkingsverband hebben op een of meer gebieden specifieke expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften.

Vaak is een school zich hier nauwelijks van bewust en is het bij andere scholen niet bekend dat dichtbij huis specifieke kennis en ervaring voorhanden is.

Daarom vragen we de scholen in hun schoolondersteuningsprofiel te beschrijven op welke gebieden specifieke expertise aanwezig is binnen de school.

Hieronder zijn links opgenomen naar overzichten van deze expertise.

Op basis van de informatie in de overzichten kunnen scholen contact met elkaar opnemen om ervaring uit te wisselen.

 

Overzicht expertise alle basisscholen – december 2021