In het stichtingsbestuur zijn alle deelnemende besturen vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. K. Strijker (voorzitter) – namens Aves
Dhr. A. Reussing (secretaris) – namens SCSOVSO Noordoostpolder (Zonnebloemschool)
Dhr. J. de Jong (penningmeester) – namens Schoolvereniging Rehobot
Dhr. G.J. Bent – namens Florion
Mevr. E. van Doorn – namens Eduvier (Optimist)
Dhr. P. Greidanus – namens Openbaar Onderwijs Zwolle (Twijn)