Aanmelding van (bijna) vierjarigen en van oudere kinderen die nog niet eerder ingeschreven stonden op een school 

Niet voor alle (bijna) vierjarigen is de ondersteuning die de basisschool kan bieden toereikend.
Dan is het beter dat de leerling met vier jaar start op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.
Ook in deze situatie beslist de Toewijzingscommissie over de toelaatbaarheid.
Daarom dient de peuter ruim voordat hij / zij vier jaar wordt aangemeld te worden bij de TC.
Het consultatiebureau en de organisaties voor voorschoolse opvang zijn hiervan op de hoogte en begeleiden ouders bij de aanmelding bij de TC.
Ook kunnen ouders van peuters die wellicht zijn aangewezen op speciaal (basis)onderwijs zelf contact opnemen met de TC, via  toewijzingscommissie@passendonderwijsnu.nl

 

Voor de aanmelding bij de Toewijzingscommissie is nodig:
1. Een volledig ingevuld aanmeldformulier voor kinderen die niet eerder onderwijs volgden.. Het formulier moet voorzien zijn van de handtekening(en) van de ouder(s) / verzorger(s)
2. Een onderzoeksverslag van een psycholoog / orthopedagoog.
3. Het meest recente begeleidingsplan van de instelling die het kind bezoekt.

Bovenstaande is eveneens van toepassing bij de aanmelding van oudere kinderen die niet eerder onderwijs hebben gevolgd.