Toeleiding driejarigen naar het onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om alle leerlingen die als vierjarige instromen in het onderwijs vanaf  het begin van hun schoolloopbaan de ondersteuning te bieden die nodig is. Daarom is het belangrijk dat iedere leerling op een passende plek geplaatst wordt.

We onderscheiden drie routes: voor kinderen die voldoende hebben aan het reguliere onderwijsaanbod, voor kinderen met naar verwachting beperkte extra onderwijsbehoeften en voor kinderen met naar verwachting complexe extra onderwijsbehoeften.

Meer over deze routes in Toeleiding driejarigen naar onderwijs.