Privacy in het kader van ondersteuningsteam en Toewijzingscommissie (TC)

Binnen het samenwerkingsverband hanteren we Werkafspraken rond privacy
Vanzelfsprekend zijn deze afspraken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.