Plaatsen in het s(b)o waar nodig en terugplaatsen naar het bao waar mogelijk
We werken binnen het samenwerkingsverband met toelaatbaarheidsverklaringen s(b)o die minimaal een schooljaar en maximaal twee jaar geldig zijn.
Na de periode op de s(b)o-school gaat de leerling terug naar een basisschool, mits dit past bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Vragen de onderwijsbehoeften van de leerling om een langere plaatsing op de s(b)o-school, dan wordt de toelaatbaarheidsverklaring verlengd.

In Werken met toelaatbaarheidsverklaringen voor bepaalde tijd staan handelingsafspraken en aandachtspunten voor de verschillende perioden rond de s(b)o-plaatsing.
In Tijdpad werken met tlv’s voor bepaalde tijd vind je het beleid geconcretiseerd in tijdsplanning.

In sommige gevallen is snel een tijdelijke plaatsing op een andere school of voorziening nodig. We hanteren voor deze situaties Bekostigingsafspraken bij (tijdelijke) plaatsingen.