Ieder schoolbestuur biedt de scholen de mogelijkheid langs korte lijnen externe expertise in te roepen bij vragen rond het aanbod aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften.

Hieronder per schoolbestuur de betreffende informatie.

Aves

Rehoboth

Florion

Door Aves wordt een standaard Oudertoestemmingsverklaring Expertisenetwerk   gebruikt voor aanmeldingen bij een specialist uit het Expertisenetwerk.