Ondersteuningsdocument

De scholen van Aves werken met een Ondersteuningsdocument. In dit document zijn alle schoolafspraken rond ondersteuning opgenomen.

Bovenschools worden teksten aangeleverd, die iedere school vervolgens kan aanpassen aan de eigen situatie.

Ondersteuningsdocument