Ondersteuningsplan 2016-2020
Het Ondersteuningsplan wordt één keer per vier jaar opgesteld en niet tussentijds aangepast.

Jaarplan 2016-2017
In deze versie is een beknopte evaluatie toegevoegd.

Versterking Basisondersteuning op bestuursniveau 2016-2017
Ieder schoolbestuur regulier onderwijs maakt jaarlijks een plan hoe te werken aan de versterking van de Basisondersteuning op de scholen, Hieronder de plannen voor schooljaar 2016-2017.
Aves
SCPO
Rehoboth
Florion


Jaarplan 2017-2018

Versterking Basisondersteuning op bestuursniveau 2017-2018
Aves
SCPO
Rehoboth
Florion