Algemene informatie

  • Het expertisecentrum heeft als doel scholen te ondersteunen bij het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen.
  • In 2015-2016 werken vanuit het expertisecentrum NOP net als in 2014-2015 de volgende specialisten: orthopedagoog, ab’er Klimboom, specialist dyslexie, specialist hoogbegaafdheid, ab’er tweede taalverwerving, gedragsspecialist, beeldcoach, specialist kindermotoriek, logopedist.
  • NIEUW IN HET EXPERTISECENTRUM:

– de gedragsspecialist SO (voorheen ambulante begeleiding Eduvier)

– de ambulant begeleider ZML

– de ambulant begeleider op het gebied van lichamelijk-motorische problematiek.

  • Niet werkend vanuit het expertisecentrum, maar wel beschikbaar voor de scholen:

– ondersteuning door de Waterlelie op het gebied van vragen rond leerlingen met epilepsie

– ondersteuning door de consulent Onderwijs aan zieke leerlingen

  • Daarnaast zijn er afspraken met Aandacht+ over het afnemen van intelligentieonderzoeken. Aandacht+ kan ingeschakeld worden na overleg met de orthopedagoog van de school.
  • Alleen scholen kunnen vragen voorleggen aan het expertisecentrum. Ouders kunnen geen beroep doen op de dienstverlening door het expertisecentrum.
  • Contacten met de medewerkers van het expertisecentrum lopen via de ib’er.
  • De ib’er neemt rechtstreeks contact op met een medewerker, per telefoon of per mail.
  • Ib’er en medewerker expertisecentrum maken samen afspraken over de activiteiten die de medewerker gaat uitvoeren. De ib’er is altijd de regievoerder.

 

Op de volgende pagina’s is per specialisme relevante informatie opgenomen over expertise en bereikbaarheid.

Deze info sluit af met informatie over andere – kosteloze -ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn.

 

Verder geldt:

Neem voor alle vragen over het expertisecentrum contact op met de coördinator:

Herman Snelder

h.snelder@aves.nl

0527-249241