Aanvullende afspraken rond de Toewijzingscommissie
In aanvulling op de algemene werkwijze van de Toewijzingscommissie ontstaan al werkend  aanvullende afspraken die bij verwijzingen gehanteerd worden.
De meest recente versie van deze aanvullingen vind je in aanvullende afspraken tc oktober 2016.
De administratieve procedures die de TC hanteert vind je in administratieve taken rond TC.
De afspraken die we hanteren op het gebied van gegevensverwerking vind je in afspraken rond gegevensverwerking in het kader van de Toewijzingscommissie

 

Ervaringen met de TC

Termijnen – periode augustus 2019 – maart 2020

We streven ernaar dat de TC binnen zes weken na het indienen een uitspraak heeft gedaan over een dossier. Dit doel is in deze periode in alle gevallen behaald.

Een tweede doel is dat een leerling binnen zes weken na een uitspraak van de TC gestart is op een s(b)o-school.

In 1 geval was er sprake van een overschrijding. Dit was het gevolg van een bezwaar dat de ouder had aangetekend. Niet het gevolg van een wachtlijst

Conclusie: de doelen wat betreft termijnen zijn behaald in deze periode

 

 1. Tevredenheid ouders en school – periode augustus 2019 – maart 2020

Tevredenheid ouders:

De tevredenheidslijst is door 8 ouders ingevuld.

-90% of meer van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld zijn

 • zeggen door de school te zijn geïnformeerd over de werkwijze van de Toewijzingscommissie
 • zeggen inzage gehad te hebben in het door de school ingevuld Onderwijskundig rapport
 • zijn tevreden over de mogelijkheid om als ouders aanvullende informatie te verstrekken aan de Toewijzingscommissie
 • zijn tevreden over de beslissing van de Toewijzingscommissie
 • zeggen binnen drie dagen na de bespreking telefonisch te zijn geïnformeerd door de voorzitter van de Toewijzingscommissie

 

Tevredenheid scholen:

De tevredenheidsvragenlijst is 13 keer ingevuld (er zijn door de scholen x dossiers aangeleverd.)

-90% of meer van de scholen die de vragenlijst hebben ingevuld

 • vinden de informatie op de website duidelijk
 • zijn tevreden over de gang van zaken tussen aanmelding en bespreking
 • vinden dat ze hun aanvraag tijdens de bespreking voldoende hebben kunnen toelichten
 • kunnen zich vinden in de beslissing van de toewijzingscommissie
 • zijn tevreden over de wijze waarop ze geïnformeerd zijn over de beslissing

 

Conclusie wat betreft tevredenheid ouders en school: de doelen die we ons stellen zijn ruimschoots behaald.